Sectoren


Uitvoering namens onze klanten vereist een ruime ervaring en kennis van – om maar een paar te noemen – hun strategische aanpak, organisatie, managementstijl, cultuur en hun processen en procedures. De kennis en het begrijpen van de hun industrie is veelal een bepalend en bindend aspect.

Gezien onze achtergrond in engineering, aannemerij/bouw, fabricage en constructie en werkervaring in professionele B2B omgeving, is het rationeel dat SPM zich beperkt tot het uitgebreide spectrum van de technische industriële sector.

Stultiens Project Management is actief in Thailand / Azië-Pacific (ASEAN) en Nederland / West-Europa, als leidinggevend contractant en tussenpersoon die intermediaire diensten aanbiedt voor
• Interim Management
• Bedrijfsontwikkeling (Business Development)
• Project management
• Bedrijfsadvisering
• Werving & Selectie

SPM is een executive management opdrachtnemer en agent management advies diensten en levert haar dienstverlening aan de volgende sectoren;
• Bouw
o.m. industriële installaties, nutsbedrijven, kabels en pijpleidingen, infrastructuur, wegen, tunnels, spoorwegen, maritiem en kust, hoogbouw / wolkenkrabbers en algemene gebouwen, onder-aanneming
• Fabricage / Maak Industrie
o.m. vliegtuigen en lucht- en ruimtevaart, automobiel, basismetalen, bouwmaterialen, chemicaliën en chemische producten, apparatuur voor de industriële biotechnologie, instrumenten meet en controle, lederwaren, machines en uitrusting, medische hulpmiddelen, metaalproducten, nanotechnologie, niet-metaalhoudende minerale producten, optische producten, verpakkingen, papier- en papierproducten, petroleumraffinaderijproducten & coke, farmaceutische producten, kunststof- en rubberproducten, drukwerk en reproductie media, spoorwegapparatuur, halfgeleiders, scheepsbouw, steen-, keramiek- en kleiproducten, textiel, transportmiddelen, hout- en kurkproducten
• Olie, Gas en Mijnbouw
o.m. kolen en bruinkool, edelstenen, edele metalen, kalksteen, marmer, grind & klei, metaalertsen, mineralen, olie, aardolie, aardgas, overige mijnbouw
• Power, Telecom & Utilities
o.m. elektriciteit, gas, warmte, duurzame energie, milieu, riolering, stoom, telecommunicatie, afvalinzameling en -verwerking, water en waterbehandeling
• Technische & Engineering Diensten
o.m. architecten, civiel, elektrotechniek, mechanisch / industriële engineering, milieudiensten, onderhoud, reparatie en operationele technische (ingenieurs) werkzaamheden, maritieme dienstverlening, onroerend goed, software engineering, transport, logistiek en distributie (supply chain)
• Handel
o.m. kapitaalgoederen, verbruiksgoederen, export / import, internationale handel en ontwikkeling, opslag en magazijn, groothandel, detailhandel, duurzame goederen, luxe goederen e-commerce.