Partners en Netwerk


In bedrijfsadvies opdrachten werkt Stultiens Project & Interim Management (SPM) in verschillende rollen, identiteiten en in diverse team samenstellingen, zoals onder meer, als

• onafhankelijk, zelfstandige interim manager / business consultant
• professioneel adviesbureau
– waarin we het opdrachten coördineren en monitoren (supervisie) en de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid hebben,
– en waarbij we samenwerken met – geassocieerd – top – zelfstandig – lokale en buitenlandse – interim managers en consultants,
• intermediair/tussenpersoon in partnerschappen voor
– uitwisseling van contracten
– project samenwerking en uitbesteding
– delen van (lokale) superieure en aanvullende advieskennis en zakelijke diensten
– lokale vertegenwoordiging en om gezamenlijk te komen tot wereldwijd bereik.
Ons principe en doel is simpel: “Het aanstellen van de meest geschikte persoon (of team) voor de opdracht, aangezien hij / zij een eerste garantie is voor levering het beste resultaat zoals dat gewenst wordt door de klant”

Daarom verklaren wij onszelf als voorloper, vooral in Azië, van de huidige “gig economie”; het samenwerken met toonaangevende internationale en Aziatische zelfstandige professionals en kleine en lokale ondernemers in de B2B dienstverlening.

Om in ons type consultancy-projecten tot werkelijke oplossingen te komen – waartoe wij zorg dragen – moet men in de praktijk juist niet de voorkeur geven aan “standaard” (junior, bulk urenschrijvers) of de typische draaiboek consultancy diensten selecteren, maar moet een potentiele opdrachtgever juist “uitmuntendheid” nastreven; open staan voor unieke, onderscheidende en blijvende oplossingen door gebruik te maken van hoog niveau, unieke / specifieke expertise en ervaring.
Stultiens Project & Management is een bedrijfsadviesbureau en -agentschap en een van onze vaardigheden is om te “matchen” en het nemen van de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid door opdrachten te coördineren, controleren en sturend te begeleiden van al onze opdrachten in de uitvoering. Om dit te borgen werken wij uitsluitend samen met bekenden – geassocieerden – die werkelijk onderscheid kunnen maken; door bewezen resultanten en door hun aanpak, werkwijze en bijzondere toegevoegde waarde.

We bereiken uitstekende resultaten door samenwerking en toewijding van de met ons geassocieerde medewerkers en ook door ons uitgebreid netwerk. Stultiens Project & Management gaat uit van een onberispelijke opdracht geschiktheid; een ideale mix van competentie, aanpak, individueel karakter, mind-set / attitude, interpersoonlijke affiliatie, geen conflicterende belangen, integriteit en betrokkenheid. Professionaliteit is ook om een opdracht uitnodiging te weigeren indien wij niet kunnen in staan voor het resultaat. Opdracht resultaten beginnen immers bij het selecteren en aanstellen van een bewezen vakman (interim manager of bedrijfsadviseur) en als SPM mijden wij de noodgedwongen, vaak tijdelijk en beperkte freelancer en zeker diegene die de houding hebben van “dat kunnen we ook wel”.

Stultiens Project & Management bundeling van 5 Bedrijfsactiviteiten (5 handelsnamen)

Flower - Network - Gig economyDe basis van Stultiens Project & Management is gestructureerd en heeft een goed fundatie gevestigd door 5 management & advies werkzaamheden. Elk van deze, SPM (bevat voornamelijk individuele interim, persoonlijke advies- en investerings- projecten van Harry MJ Stultiens) en de daarbij bijbehorende dienstverlening en activiteiten, hebben een andere adviesdienst en oplossingen, klanten en doelstellingen, maar de algehele levert een aanzienlijke meerwaarde aan onze bedrijven, ons netwerk en partners, evenals de diensten die we op deze wijze kunnen leveren aan onze klanten.
• Consultdustry Business Consulting
– met de slogan “Serving Tech Industry in ASEAN countries”
– in principe onze primaire bedrijfsactiviteit in ASEAN, wij bieden top-level en derhalve incidenteel interim management en business consulting oplossingen voor grote ASEAN-bedrijven in de industrie / engineering, technische sector.
• Asia Market Experts (AME)
– lokale Oost, West en Zuidoost-Azië (commerciële) bedrijfsontwikkeling en bedrijfs-kennis/advies (business development & business intelligence)
– hiermee concentreren wij ons op kleine / middelgrote opdrachten, functionele lokale bedrijfsontwikkeling en ook intelligentie oplossingen / oplossingen voor (internationale) financiële instellingen, investeerders en startende ondernemingen in Azië.
• ASEAN / Thailand Business Platform (TBP)
– ontmoetingsplaats voor ondernemende lokale ASEAN / Thai nationaliteiten en expats, een zakelijke toegang voor alle zakelijke initiatieven en alle (kleine tot grote) zakelijke entiteiten
– agent voor het organiseren, verbinden en bemiddelen van lokale (zakelijke) evenementen, vaardigheidstraining, bedrijfsondersteunende diensten en bedrijfs-coaching voor het startende en het MKB
– TBP verbetert onze business consulting portfolio met lokale zakelijke dienstverlening door leden/partners, is zeer open en toegankelijk en brengt daarom onze Consultdustry bedrijfsoplossingen bekend bij een grotere groep bedrijven en personen
• Global Business Development Alliance (GBDA)
– garandeert de wereldwijde samenwerking, aangegane verplichtingen met gerenommeerde individuele deskundige bureaus en professionals, een internationale dekking met lokale vertegenwoordiging en toezicht op opdrachten, uitwisseling van kansen en contacten, referenties, kennis deling en lokale expertise en uitbesteding van kennis en capaciteit.
– GBDA vergemakkelijkt en draagt bij aan typische business development consulting services – bouwen en uitbreiden van lokale en bedrijfsactiviteiten – zoals; lokale vertegenwoordiging / verkopers, inkoop, inbedrijfstelling en contractbeheer, marktonderzoek, haalbaarheidsstudies en markttoegang, bedrijfsoprichting, M & A (fusies en overnames), selecteren van partnerschappen/samenwerkingsverbanden, financierings- en investeringen- bemiddeling, bedrijfsplanning, financieel, belasting en juridisch advies
• Global HRM Alliance (GHRM)
– soortgelijk initiatief als GBDA, doch gericht op HRM – Human Resources Management Services
– GBDA vergemakkelijkt en draagt bij aan HRM-diensten, zoals; weving & selectie, executive search, HR op aanvraag / consulting (inhuur abonnement), coaching, outplacement, payroll diensten en meer.

Save