Management Consulting – Bedrijfsadviseur


Stultiens Project & Management BV staat voor de drieënheid van
• bekwaam, praktisch en concreet advies,
• effectief operationele bedrijfsvoering en ondersteuning,
• ontwikkelen voor groei en implementatie van veranderingen


Redenen om uw management consulting opdrachten te plaatsen bij Stultiens Project & Management

• Specifieke kennis, vaardigheden en ervaring
De meest voorkomende reden voor het inhuren van een bedrijfsadviseur management consulting is toegang tot specifieke vaardigheden die slechts beperkt of niet beschikbaar binnen uw bedrijf. Door ons in te schakelen, krijgt u toegang tot een professioneel en uitgebreid netwerk, de ervaring en inzichten in de sector, een hoog niveau van relevante ervaring en de unieke vaardigheden die voor de desbetreffende opdracht vereist zijn. Omdat wij regelmatig voor en met verschillende klanten werken, hebben we een veel bredere ervaring en een vaak een ander perspectief op een bepaalde situatie of probleem. Wij bieden management consulting in een niche, het op korte termijn of op projectbasis, beschikbaar stellen van praktische vaardigheden op uw verzoek.

• Verbeteren van bedrijfsprestaties
De snelste manier om zaken te ontwikkelen en de winst te vergroten, is door iemand aan te nemen die weet wat te doen. Te vaak hebben bedrijven werknemers in dienst die doen alsof ze het werk kunnen doen, maar in plaats daarvan wordt er nogal eens veel geld besteed aan juist het leren van de taken om een dergelijke klus te klaren. Wij als ervaren bedrijfsadviseur, aan de andere kant, hebben jarenlange ervaring in zowel verschillende bedrijfssectoren als functies, hebben de vaardigheden om het werk goed, snel en op de juiste manier te doen. Management consulting gaat over het hebben van een bewezen staat van dienst om bedrijven te verbeteren, de omzet te stimuleren en kosten te besparen.

• Professionals in het oplossen van zakelijk problemen
We hebben een open instelling; we zijn klaar om te bestuderen, te luisteren, te observeren en vooral gedachten samen te smelten tot een eenheid. Onze klanten van management consulting profiteren vaak van deze houding en mede daar werknemers in hun bedrijf zich moeten concentreren op hun dagelijkse (routine) taken om hun werk effectief uit te oefenen. In de meeste gevallen is het daardoor voor personeel niet mogelijk om een stap terug te nemen, situaties en problemen te analyseren en te heroverwegen, en daarom zijn probleemoplossende vaardigheden veelal onderbelicht. Dit is precies waar wij als bedrijfsadviseur excelleren, om bedrijven te helpen als een probleemoplossende professional.

• Bewezen werkmethoden en oplossingen
bedrijfsadviseurs hebben het zeldzame mogelijkheid om voor meerdere klanten in dezelfde branche te mogen werken en kunnen daardoor vaak oplossingen aanbieden aan een andere klant met vergelijkbare problemen, doch in andere bedrijfssector. Dit brede perspectief geeft toegang tot unieke kennis en ervaring van bewezen werkmethoden (best practice), zowel in de industrie als in de functies. In management consulting bieden wij bewezen concepten en oplossingen door de jarenlange ervaring van Stultiens Project & Management.

• Tijdelijk personeel voor kortlopende, ad-hoc of eenmalige projecten
Bedrijven hebben geen tijd of beschikbaar personeel voor bijkomende projecten en extra werkzaamheden. Bedrijven dienen voor allereerst zich te concentreren op hun dagelijkse activiteiten en nieuwe projecten vereisen meestal herverdeling en prioritering van kerntaken. Het inhuren van nieuw personeel om deze hiaten op te vullen, is vaak niet zinvol omdat de problemen en veel van deze projecten uniek en tijdelijk zijn. Management consulting kan dan een optie zijn om bepaalde projecten toe te wijzen en te laten implementeren door een bedrijfsadviseur, en geen nieuwe projecten en taken te integreren met de dagelijkse operaties, omdat zal afleiden, druk zal verhogen en uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat zal leiden. Bovendien kan een tijdelijke toevoeging door het inhuren van een bedrijfsadviseur leiden tot meerdere, andere zakelijke voordelen.

• External objectivity
In management consulting, we are external counsellors dealing with business issues and tough but durable decisions. We guide clarify perspectives and viewpoints in decision-making, as we are trained to analyse information and develop great strategies. We often take on new and innovative viewpoints or potential challenges which customers probably would have overlooked or would not able to see or their own. And our independence has another significant advantage; completely objective and transparent we enable to make improvements without prejudices and harm others.

• Objectiviteit van extreme bedrijfsadviseurs
In management consulting zijn wij als externe bedrijfsadviseurs aangesteld met zakelijke kwesties, verstoringen en mede bepalend zijn voor moeilijk maar duurzame te nemen beslissingen. We begeleiden en verhelderen perspectieven en standpunten in de besluitvorming, en wij zijn geoefend om informatie te analyseren en onderscheidende strategieën te ontwikkelen. Wij delen nieuwe en innovatieve gezichtspunten of nemen potentiële uitdagingen aan die klanten waarschijnlijk niet hebben herkent of over het hoofd hebben gezien. En onze onafhankelijkheid heeft nog een belangrijk voordeel; volledig objectief en transparant maken wij als bedrijfsadviseurs het mogelijk om verbeteringen door te voeren zonder vooroordelen en zonder anderen schade te berokkenen.

• Externe validatie van bedrijfsplannen
Niet alleen is een externe objectiviteit van belang, voor een onbevooroordeelde kijk op probleemgebieden en het adviseren van strategieën, om bedrijven op koers te houden. Ook bestuderen wij in management consulting de plannen, beoordelen we objectief de kansen en verstrekken een second opinion. Externe validatie is in zekere zin een extra garantie voorafgaand aan het nemen van een belangrijke zakelijke beslissing.

• Ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten
Begeleiden en ondersteunen van startups van nieuwe bedrijfsactiviteiten, is een uitdagend proces dat bijna vanzelfsprekend is voor ons in management consulting. We maken zakelijke ideeën realiteit, definiëren bedrijfsplannen, richten ons op verkoop en het winnen van potentiële klanten, vinden de middelen en zakelijke partners. Initiator als bedrijfsleider, een kwartiermaker, in samenwerking met een team waaraan we geleidelijk de taken aan kunnen overdragen. Hands-on, resultaatgericht, als de (verkoop) vertegenwoordiger om nieuwe bedrijfsactiviteiten tot bloei te brengen.

• Onpartijdige en politieke bescherming
Het inhuren van bedrijfsadviseurs kan ondernemers de mogelijkheid bieden om gewenste uitkomsten te motiveren of te bereiken met voldoende interne draagkracht om zodoende conflicten te voorkomen. Dit kan met name handig zijn in situaties waarin sleutelpersonen binnen een bedrijf ouderwetse bestaande zaken blijven ondersteunen of zich verzetten tegen controversiële veranderingen zoals strategische en operationele veranderingen of banenverlies en ,arbeidsvoorwaarden. Externe bedrijfsadviseur kan sceptische belanghebbenden veel gemakkelijker van gedachten laten veranderen en ze zelfs naar sponsors converteren, dan het senior management of directieleden. De rol van een bedrijfsadviseur bij het bekendmaken van controversiële beslissingen zal immer gebaseerd zijn op de lange termijn belangen van een onderneming, en uiteindelijk, zal het senior management een dergelijke robuuste onderbouwing en back-up waarderen; het creëren van een veilige zone voor het management of het doen van dergelijke “onprettige klusjes”.

• Informatie bronnen voor betere management inzichten
Management consulting is met name gespecialiseerd in niche-gebieden aangaande specifieke bedrijfsfuncties en hierdoor kunnen we de juiste informatie verzamelen. Informatie en ingangen tot specifieke informatie is macht. Het verkrijgen van de juiste gegevens kan echter ook een uitdaging zijn; nauwkeurige stuur- en beslissingsfactoren zijn soms onbekend, of (interne) samenwerking wordt geweigerd en informatie wordt achtergehouden, of er zijn geen onderlinge verbanden gelegd. Of een correct managementinformatiesysteem is niet beschikbaar of operationeel en functies zoals datamining, onderzoek en analyse zijn onderbelicht. Wij als bedrijfsadviseurs kunnen helpen bij het bereiken van een volledige transparantie en het verkrijgen van adequate inzichten voor een betere besluitvorming.

• Verscheidene, zakelijk attractieve rollen
Een toegevoegde waarde in verschillende belangrijke rollen als bedrijfsadviseur. Gewoonlijk worden deze al stilzwijgend meegenomen in onze opdrachten, maar we kunnen ze natuurlijk nog specifieker maken en invullen door ze expliciet te benoemen en te beschrijven. In management consulting kan Stultiens Project & Management onder meer de navolgende rollen hebben;
– business coach, vertrouwenspersoon en klankbord
– zakelijk verbinder en beïnvloeder, het delen van ons netwerk en het introduceren bij bepaalde invloedrijke mensen
– hulpverlener, “eerste hulp” bij management noodgevallen
– trainer, training van “on the job” – een voorbeeldrol en gedrag voor het bedrijf
– katalysatorrol, bedrijfsverbetering, verandering stimuleren en implementeren enz.