Interim Management


SPM Stultiens bemiddelt in en voert interim management uit, met name;
Executive Interim Management
Interim CEO, benoemd tot statutair directeur
Recovery Management (crisis management)
Crisissituatie waarbij het gaat om te zorgdragen voor de continuïteit en de waardenbehoud van een onderneming
Turnaround Management
Een geplande strategische verandering, met een zekere urgentie en grote impact, van een bedrijf en haar organisatie
Veranderingsmanagement
Verandering die minder urgent en met minder invloed, meestal het doorvoeren van een veranderingen en wijziging op divisie of afdeling niveau
Functioneel Management
Nadruk op dagelijkse bedrijfsvoering, leiden van een afdeling of divisie
Implementatie Management
Het uitvoeren van een wijziging en / of verbetering, na een aanbevolen oplossing en gegeven plan
Project & Programma Interim Management
Leidende geven aan investeringen en de bouw, innovatie en de ontwikkeling van strategische en politieke commerce projecten of aan een cluster van projecten (zie ook project management).
Overbruggingsmanagement (operationeel)
Tijdelijke inzet als overbrugging; extra middelen, flexibele capaciteit en expertise / kennis.
Start-up Management
Het leiden van het tot ontwikkeling brengen van nieuwe bedrijfsactiviteiten

Kader Interim Management
SPM Stultiens Interim Management & Consultancy Services levert Executive Interim Management, indien gewenst samen met gelieerde interim managers, die bewezen in staat zijn om blijvende resultaten te leveren gewenst, daar zij passen in het interim profiel van;

• zeer ervaren (c-level executives, zelfstandig ondernemers)
• met een specialistische kennis en
• met bewezen resultaat prestaties uit het verleden
• die reeds veelvuldig zijn ingehuurd om management problemen op te lossen
• in staat zijn om per direct de dagelijkse gang van zaken van een onderneming (of afdeling) op zich te nemen
• en daaraan tevens onmiddellijk doelgericht leiding aan kunnen geven
• voor de duur van de opdracht, welke is ingekaderd door een opgelegde taakstelling en gegeven bevoegdheden
• analyse maakt en plan opstelt om verbetering door te voeren en de wijze waarop de taakstelling zal worden gehaald
• in de aanstelling zijn de interim managers verantwoordelijk voor het planmatig doorvoeren van (een) gestructureerde wijziging(en)
• op contract basis welke zal worden begrensd door beschikbare tijd en te bereiken gedefinieerde doelen
• periodiek zal worden gerapporteerd en desgewenst zal de interim opdracht planning en doelen worden bijgesteld
• bij de juiste inzet staat interim-management immer voor aanzienlijk betere kosten-efficiënte, functionele en resultaatgericht oplossing in vergelijking met management consultancy.

Interim Management is het op zeer korte termijn, van circa 1 week, verstrekken van zeer ervaren ‘hands on’ executives voor een bepaalde periode, interim managers die het ondernemingen/organisaties mogelijk maakt om veranderingsplannen op te stellen en te effectueren, onvoorziene hiaten op sleutelposities in te vullen, krachtig bepaalde zaken en processen kunnen implementeren, een turnaround bewerkstelligen van slecht presterende bedrijfsfuncties, afdelingen, bedrijfsonderdelen of en die organisaties leiden en/of de ondersteunen van belangrijke project(en). Voorts wordt interim management erkend als een van een van de meest flexibele en effectieve werving & selectie opties voor onmiddellijke toegang tot top managers met vooraanstaande expertise welke daarbij tevens beschikken over consultancy vaardigheden en daarmee is interim management in toenemende mate een krachtig alternatief voor de standaard langlopende executive search optie.

Profiel Interim Manager
Harry Stultiens en zijn associés zijn interim-managers; doorgewinterde, hooggekwalificeerde, ‘hands on’ praktische managers met de vaardigheden en mogelijkheden om een snelle en blijvende effecten te leveren.

Al onze professionele interim managers hebben een bewezen track record, nemen van initiatief, zijn organisatorisch bedachtzaam, hebben een uitzonderlijke ervaring in project management en tonen in hun rol adequate interactie en communicatieve vaardigheden. Interim Managers verschillen van adviseurs en consultants dat zij verantwoordelijkheid nemen binnen een gegeven mandaat om op te treden op namens de klant. Interim managers zijn meestal overgekwalificeerd voor de interim-project opdrachten die zij uitvoeren, een interim manager kent immers geen carrière meer, en beschikt daarbij ook een aanzienlijke praktische en ervaring in de sector. In opdrachten hebben zij feitelijk effectief reeds vergelijkbare problemen aangepakt die zich voordoen bij hun klanten.

De meerderheid van de executive interim managers beschikken over meer dan 20 jaar sector werkervaring met daarbij een aantal jaren op C-niveau en hebben daarnaast, en – als belangrijkste factor – daadwerkelijk gekozen voor het beroep van zelfstandig interim manager, hetgeen hun in staat stelt hun ervaring, vaardigheden en hun kennis over een grote verscheidenheid aan zakelijke situaties en problemen ten dienste te stellen van opdrachtgevers.

Interim Management is heden, algemeen erkend als een veelzijdige probleem oplossing, snel uit te voeren en zeer efficiënt in verschillende situaties. En derhalve doordat alle bedrijven, adequaat moeten inspelen op problemen en andere mogelijk schade berokkende kwesties welke vaak buiten hun bestaande capaciteit en / of hun mogelijkheden liggen en de noodzaak om te veranderen en te verbeteren in een hoge frequentie dan ooit tevoren, is er in vrijwel alle sectoren een groeiende vraag naar interim managers.

Een interim-manager kan helpen bij een periode van grote turbulentie, bij een crisis waar voortvarend spoedig herstel geboden is, of bij veranderingsmanagement waar sprake is van een gepland overgang of waar aanzienlijke verbeteringen nodig zijn, terwijl men in de veronderstelling is dat deze taakstelling/functies niet kunnen worden uitgevoerd als door ‘eigen’ permanente bestuurders. Interim management is meestal een combinatie van “ongebruikelijk, hoog afbreukrisico en onaangenaam” tijdelijke leidinggevende werk.

Voorbeelden Interim Management Opdrachten
Interim management oplossingen verenigen in principe een 3-tal zaken;

• operationeel management,
• advies en plan
• en de implementatie (van het plan) van de zakelijke veranderingen en / of verbeteringen.
Doch daarnaast blijkt het in de praktijk dat interim management een samensmelting te zijn van verschillende management methoden – zoals;
• executive interim management (interim CEO, statutair directeur)
• recovery management (crisis management)
• turnaround management
• veranderingsmanagement
• functioneel management
• implementatie management
• project en programma interim management
• overbruggingsmanagement (operationeel)
• start-up management

Interim management kan een geschikte bedrijfsoplossing zijn in unieke situaties.
Enkele voorbeelden, waarbij interim management kan worden toegepast, zijn;
• strategische veranderingen en bedrijfsplannen adviseren, opstellen/plannen en implementeren
• aanpak onvoldoende presterende bedrijven of divisies
• bij een fusie en overname; samenvoeging of ontvlechting (onderzoek/onderhandelingen, voorbereiding en effectuering)
• optimalisatie, downsizing/reductie of herstructurering
• bij belangrijk programma’s van culturele en organisatorische verandering
• herstellen van falende projecten en / of programma’s
• implementatieprojecten van nieuwe strategie, procedures en systemen
• business development projecten, uitbreiding naar een nieuwe markt
• fabrieks- en bedrijfsverplaatsing(en)
• opstarten of sluiten van een bedrijf of bedrijfsonderdelen
• opstarten en leiden van een nieuwe activiteiten of een uitzonderlijk, afwijkend project
• het management van grote investeringsprojecten
• plotseling uitval/verlies van een senior executive / sleutelfunctionaris
• tijdelijke invulling wanneer een vaste positie, op korte termijn, moeilijk is te vullen
• bij een bestaande overbelasting van zittend management
• een snelle groei kunnen beheersen
• capaciteit en kennis (met een onderscheidende focus) toevoegen aan het bestaand management
• advies en raadplegen van een tweede mening
• planning en verbetering van marketing en verkoop
• verhoging van de arbeidsproductiviteit
• verbetering van de financiele administratie, gebrek aan beheers informatie of achterstanden wegwerken lossen
• versterken van financieel management bij bedreiging voor winstgevendheid, gebrek aan geld, solvabiliteit
• oplossen van management conflicten, onderling gebrek aan acceptatie / ondersteuning of overeenstemming strategie
• grote omloopsnelheid personeel / personeelsverloop of verbeter HRM personeelsbeleid / uitvoering
• bedrijfsvoering en reorganisatie (doorstart) onder het faillissementsrecht
• expertise toevoegen aan onvoldoende presterende managementteams (interngericht, laag resultaat)
• verbetering van communicatie- en managementinformatie.

Voordelen Interim Management
Ondernemingen die geconfronteerd worden met verandering en behoefte aan verbeteringen, dienen snel te handelen om de risico’s beheren en dienen hiertoe middelen te alloceren , doch ervaren verbeter en verandering interim managers zijn moeilijk te lokaliseren, kostbaar en concessies leiden vaak tot het uitstellen van het daadwerkelijk oplossen van cruciale kwesties. Gekwalificeerde managers zijn beperkt en de conventionele wervings- en werkmethoden zijn te traag, ook met een hoge prijskaartje. Interim Management oplossingen zoals Stultiens Project & Management biedt, kunnen het proces versnellen en garanderen dat een hoogwaardige ervaring interim manager snel kan worden gecontracteerd.

Als voordeel van SPM interim management wordt door opdrachtgevers aangegeven een verbeterd bedrijfsresultaat , veroorzaakt door de directe toegang tot hoog gekwalificeerde interim leidinggevenden. Ook melden klanten dat deze interim managers additionele waarde toevoegen buiten de strekking van de interim opdracht.
Hierbij worden de volgende voordelen van interim management aangehaald, zoals;
• snelheid van beschikbaarheid van gekwalificeerde interim managers (hierboven reeds vermeld)
• resultaatgericht, hands-on realisatie management
• snelle blijvende resultaten
• inzicht en nieuwe standpunten
• focus op doelen en duidelijkheid
• objectiviteit (neutraal) en onafhankelijkheid (niet tegengehouden door interne politiek)
• autoriteit en ervaring (overgekwalificeerde) leidt tot effectieve prestaties
• vaardigheden in verandering, advies en implementatie management
• project-toewijding, controle en opvolging (verzekeren van continuïteit)
• flexibiliteit en schaalbaarheid in capaciteit en toegang tot additionele kennis
• toegevoegde waarde voor organisatieontwikkeling (inspiratie voor en coaching van anderen)
• aanpasbare contracten
• bestaand management kan worden vrijgesteld en afgeschermd/gespaard (langlopend arbeidscontract en positie)
• renderende investering

Interim Management Dienstverlening SPM
Stultiens bemiddelt in en voert interim management uit, met name op het gebied van

• executive interim management (interim CEO, statutair directeur)
• recovery management (crisis management)
• turnaround management
• veranderingsmanagement
• functioneel management
• implementatie management
• project en programma interim management
• overbruggingsmanagement (operationeel)
• start-up management

Indien geïnteresseerd
Neem contact met ons op – voor een gratis advies en / of om met ons van gedachten te wisselen.