Executive Search – Werving en Selectie

Stultiens Project & Management (SPM) lost uw wervingsprobleem op. Met name op verzoek van onze bestaande relaties hebben wij werving en selectie diensten (executive search) toegevoegd aan ons dienstenpakket. Een perfecte logische stap, daar door ons vaak leemten en behoeften worden bloot gelegd wanneer we consultancy diensten uitvoeren, zoals o.m. bij het regelen van de opvolging bij interim management. Met een werving en selectie op basis van de kennis van de klantorganisatie – met zijn kernbeginselen, procedures, mensen en doelen – hebben we een zeer flexibele benadering in wervingsvraagstukken. Snelle en effectieve resultaten door onze diensten volledig af te stemmen op de behoeften van klanten en hun gewenste optimale match met bekwame en gemotiveerde kandidaten.

SPM biedt werving en selectie diensten aan op de volgende gebieden;
• Expats executive search en Internationale executive search
Werving en selectie – voor buitenlandse vestigingen – van plaatselijke expats of werknemers die bereid zijn om buiten hun eigen land te wonen en te werken.
• Niet-exclusief executive search
Executive search op basis van een vergoeding na succesvolle plaatsing, “no cure / no pay” doch dit geeft ook geen garantie voor een invulling van de vacature.
• Exclusief executive search (retained recruitment)
Exclusiviteit, heeft de voorkeur bij sleutelposities, gedeeltelijke betalingen bij projectacceptatie, bij levering van 1st kandidatenlijst en definitieve eindbetaling op afspraak en indien binnen een periode van 3 maanden de aangestelde kandidaat niet voldoet, zullen we opnieuw, eenmalig de werving herhalen zonder additionele kosten voor de klant.
• In-house executive search (RPO)
In “Recruitment Process Outsourcing” – kan in samenspraak met de cliënt een of meerdere deel- of alle werving en selectie activiteiten worden uitbesteden (klant specifiek) en werken wij in klant naam en (indien gewenst) op de locatie van de klant, met mogelijk toegang tot onze databases en systemen. RPO biedt extra capaciteit en kennis met de voordelen van flexibiliteit in kosten en een direct meetbaar rendement. Ons honorarium is gebaseerd op een uurtarief, of een combinatie van uurtarief met een bonus per geselecteerde kandidaat en/of aangestelde nieuw personeelslid.
• Kandidaat zoekopdrachten, voorselectie
Betreft uitsluitend de voorbereiding van het opstellen van een zoekprofiel en het komen tot een niet-geverifieerde lijst van potentieel kandidaten en deze (mogelijk) geïnteresseerden te informeren over hun status en het werving en selectieproces. De klant is verantwoordelijk voor de verdere selectie. Voordelen van deze dienst (eventueel) is anonimiteit, het gebruik van database selectie en kritisch aftasten en benaderen van potentieel aanbod. De vergoeding is gebaseerd op de uurtarief of vaste prijs voor een uitgebreide of verkorte lijst van kandidaten.
• Interim management search
Snelle, aantrekkelijke oplossingen voor bedrijfs- en management vraagstukken – wij verstrekken en begeleiden, tijdelijke onafhankelijke leidinggevenden en professionals; extra middelen door flexibele capaciteit en expertise / kennis. Contracten zijn gebaseerd op een dagelijkse vergoeding.

SPM executive search bemiddelt voor;
• midden, senior niveau en directie posities
• BA / MBA, universitaire opleiding,
• minimaal 5 jaar werkervaring,
• industriële en technische sectoren: bouw, fabricage/maakindustrie, olie, gas & mijnbouw, energie, telecom & nutsvoorzieningen, technische & engineering diensten en handel
• met een jaarlijkse salarisniveau dat begint bij $ 36.000.- (>1.000.000 THB)

Openheid en samenwerking op lange termijn
Door onze methode scoren we een hoog succespercentage. Wij introduceren alleen kandidaten met wie we – in een persoonlijk gesprek – tot een treffer komen, zowel in profiel als in motivatie. Wij stellen alleen die kandidaten voor, waarvan we ervan overtuigd zijn dat ze geschikt zijn en de vereiste competenties beschikken. Wij zijn ook uiterst kritisch voor onze klanten, als hun gevraagd profiel, taken / verantwoordelijkheden en voorwaarden; onrealistisch, inconsistent en/of riskant zijn in onze opvatting, zullen we dit nadrukkelijk bespreken alvorens een executive search opdracht te aanvaarden. Wij staan voor een aanpak gericht op rendement en het vermijden van waardevolle tijd, geld en frustratie. Bij executive search moet men elkaars waarden respecteren en een langdurige relatie tot stand brengen die voor alle betrokkenen ten goede zal komen.

Langetermijnstrategie voor werving en selectie
Het aanstellen van nieuwe werknemers heeft een grote impact op toekomstige bedrijfsresultaten. Strategische initiatieven en acties betekenen ook dat bedrijven een visie moeten hebben op het personeelsmanagement, personeelsbestand en competenties die nodig zijn om deze strategische doelen te bereiken. Ook potentiële kandidaten hebben plannen voor hun toekomst en willen overtuigd worden van het gewin en de uitdaging van een geschikte en volgende carrière voortzetting
Wij zijn voorstander van een duidelijke wervingsstrategie, zodat een bedrijf talentvolle professionals kan aanstellen en beide effectief kunnen beginnen met toekomstige kansen en uitdagingen.

Werven van passende leiders
Leiders creëren een bedrijf. Vaak zijn wij er onvoldoende ervan bewust dat hun kwaliteiten het heden en de toekomst van een organisatie zijn en dat de aanstelling van de juiste sleutelpersonen geen compromis moet zijn. De aanstelling van rekruterende managers, senior management en de leden van de raad van bestuur en commissarissen zijn strategisch een van de belangrijkste beslissingen van een organisatie. De benoeming van (top) management heeft direct invloed op de gehele organisatie. Bedrijven zijn op zoek naar mensen die uitermate gemotiveerd en gedreven zijn, die de geëiste resultaten kunnen leveren en daarmee de bedrijfscontinuïteit kunnen garanderen.
Verstandige keuzes – op basis van inzicht – leveren succes en minimaliseren risico’s. Verkeerde keuzes op het hoogste niveau kunnen dramatisch of zelfs fataal zijn, niet alleen financieel maar ook in termen van reputatie en vertrouwen bij belanghebbenden.
Verkeerde personeelsaanstellingen op senior en middel management niveau kunnen de schade beperken, maar dit is geen reden om minder voorzichtig te handelen. Personeelswerving en selectie moet men altijd met de uiterste zorg betrachten om het bedrijfsrisico van falen verminderen en persoonlijke tragedies voorkomen.

Proces van executive search / werving en selectie
Onze methode wordt gekenmerkt door een aanpak waarin kwaliteit, inzet en duurzaamheid essentieel zijn voor een langdurige relatie waarvan alle betrokken partijen kunnen profiteren.
Bij personeelswerving dienen de volgende fasen te worden doorlopen;
1. contract
2. intake
3. vaststellen succesfactoren en doelen
4. zoeken en voorselectie
5. selectie
6. testen (optioneel)
7. beslissing
8. arbeidsovereenkomst
9. inwerkprogramma

1. Contract
Een getekend contract is een eerste vereiste anders kunnen we het werving en selectie proces niet starten en een klant kunnen vertegenwoordigen.

2. Intake
Voor een nauwkeurig, volledig concept en bedoelingen van de gevraagde personeelswerving en selectie criteria aangaande ervaring, vaardigheden en werkstijl is het van essentieel belang om de opdrachtgever en zijn onderneming te doorgronden. Daarom, is een ontmoeting op klant locatie met de formele cliënt (kan directeur en / of personeelsmanager zijn) en de verantwoordelijke senior manager van de nieuwe medewerker van groot belang.
In dit gesprek zullen we de huidige organisatie, concurrerende bedrijfspositie, sfeer en cultuur, operationele processen en de verwachte strategische veranderingen bespreken.
We bespreken de executive search en discussiëren over het functieprofiel, de specifieke behoeften worden geëvalueerd, zoals specifieke individuele persoonlijke kenmerken, functievereisten, functiebeschrijving, specifieke kenmerkende processen en activiteiten en de arbeidsvoorwaarden.

3. Vaststellen succesfactoren en doelen
Na de intake stellen wij het zoekprofiel op, dat we voor verificatie indienen. Dit zoekprofiel is het startpunt en de basis van onze werving en selectie activiteiten. We bespreken dit vooraf met de opdrachtgever om tot een definitief zoekprofiel te komen.
In zo’n discussie kan ook de verdere planning en coördinatie van de executive search worden gespecificeerd; planning en rapporten, doelstellingen, de rol en de taak/rol van de verantwoordelijke senior manager (opdrachtgever) en het intern personeelsmanagement en het bepalen of verklaren van de gekozen wervingsmethode. Open en eerlijk zullen we informeren over het succespercentage en de belangrijkste succesfactoren voor het aantrekken van een geschikte en/of perfecte kandidaat. Heden zijn de formele arbeidsvereisten in de huidige krappe arbeidsmarkt onvoldoende en wij beschouwen onze toegevoegde waarde om de strategische behoeften van de klant te begrijpen en hen hierbij te adviseren. Het is de enige manier waarop we de juiste kandidaat echt kunnen selecteren en motiveren. Immers het gaat om de juiste mensen voor de organisatie te winnen.

4. Zoeken en voorselectie
Afhankelijk van het type functie en de klanteisen zullen we één of meer wervingspaden inzetten voor de executive search om kandidaten in te interesseren voor de vacature;
• database zoeken
• internet advertentie
• gedrukte media advertentie
• direct benaderen of headhunting
Onze opdracht is om voldoende geschikte kandidaten te activeren en deze kandidaten gedurende het hele proces blijvend te motiveren. We geven aandacht aan hun ambities en wij adviseren en wijzen zowel kandidaten als klanten op specifieke en mogelijke valkuilen.
In deze pre-selectie werving en selectiefase creëren wij de ‘lange lijst’ van kandidaten die we op eerste indruk mogelijk zouden passen en welke wij tevens voor verificatie aan de opdrachtgever voorleggen. Bij een mogelijk eerste telefooncontact met kandidaten willen wij graag een bevestiging krijgen van de conformiteit en motivatie. Zo ja, in een interview krijgt dit een inhoudelijk vervolg. Als zowel de kandidaat als wij een goed gevoel hebben, spreken we over een treffer, en wordt de kandidaat op de “short list” geplaatst. Wekelijks rapporteren wij de klant over status en voortgang van de executive search, personeelswerving en selectieactiviteiten.

5. Selectie
Na de voorscreening moet de overhandigde korte lijst van kandidaten geëvalueerd worden en kunnen wij daarna afspraken maken voor 1st interview gespreken.
Een afwijzing moet uiteraard met gemotiveerde reden zijn, zodat de kandidaat goed geïnformeerd kan worden. Deze voortschrijdend inzichten zullen ook worden geanalyseerd en geëvalueerd in ons werving en selectieproces.
Als belangstelling blijvend is, regelen we in overleg met de opdrachtgever de vervolgactie, die kan zijn;
• wij doen een 2e ronde interview, gericht op het verkrijgen van specifieke aanvullende informatie,
• samen met de klant (en eventueel andere belanghebbende werknemers van opdrachtgever) de selectie interviews uitvoeren,
• de klant volledig, onafhankelijk, de selectie zal doen, waarbij wij alleen – indien mogelijk en wenselijk – het in overleg met klant het werving en selectieproces ondersteunen (zoals afspraken maken, kandidaten informeren omtrent status)
• en – natuurlijk discreet – wij of de klant nog een nader referentie onderzoek moeten uitvoeren (pre-employment executive search screening).

6. Testen (optioneel)
Optioneel een test en beoordelingsonderzoek, hetgeen kan worden opgenomen als voorspellende waarde en discussie rapport in de uiteindelijke besluitvorming. In de werving en selectie gebruiken wij een combinatie van tests, interviews en persoonlijkheidsprofielen. Dit stelt ons in staat om een discrete weergave vast te leggen van de kennis, ervaring, motivatie en persoonlijkheidskarakteristieken van een kandidaat. Met evaluaties gaan wij in de regel verder dan gebruikelijk en geven wij inzicht in de competenties van de kandidaat, zoals; persoonlijkheidstest, cognitieve vermogenstest, strategische competenties, leiderschapsvaardigheden, operationele vaardigheden en management vaardigheden, relatie management etc.
Het leveren van argumenten voor de geschiktheid zorgt voor meer transparantie, duidelijkheid en kunnen mogelijk bij aanstelling valkuilen worden voorkomen door bijvoorbeeld training en coaching.

7. Besluit
Natuurlijk moet de uiteindelijke keuze door de klant worden gemaakt. Doch, als executive search consultant willen wij gaarne als deelgenoot en sparringspartner betrokken zijn en ondersteunen in een weloverwogen beslissing.

8. Arbeidsovereenkomst
Het uiteindelijke doel in executive search wordt alleen bereikt wanneer alle handtekeningen zijn geplaatst onder een arbeidsovereenkomst. Hoewel de omstandigheden in het vroege stadium vaak bekend zijn, kunnen er marges zijn die nog nader moeten worden bepaald. Indien gewenst, en indien er mogelijke verstoringen optreden, kan er ons een beroep worden gedaan en kunnen wij als bemiddelaar optreden.

9. Inwerkprogramma
Het vinden van (toekomstige) leiders en bekwaam personeel is op zich niet een garantie voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Daarom helpen wij, desgewenst, pro-actief met praktisch ondersteunend in het inwerkprogramma en de daarin gemaakte afspraken. De focus dient te liggen op een snelle integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie.
Ook de resultaten van test en beoordelingsonderzoek in de werving en selectiefase kunnen nuttig zijn in de inductieperiode. Wij stemmen af en richten ons tezamen met de nieuwe medewerker en zijn manager op een trainingsperiode, niet alleen voor een snelle integratie maar ook voor een betere (toekomstige) prestatie. In onze werving en selectie benadering streven we naar een lang partnerschap; prettig en bevorderlijk voor iedereen.

Executive search diensten in Thailand, Asia Pacific (APAC) en West-Europe
SPM biedt werving en selectie diensten in Thailand, Azië-Pacific en West-Europa
• Expats executive search en Internationale executive search
• Niet-exclusief executive search
• Exclusief executive search (retained recruitment)
• In-house executive search (RPO)
• Kandidaat zoekopdrachten, voorselectie
• Interim management search

Werving en selectie voorwaarden en executive search vergoedingen
Als u meer informatie wilt ontvangen over onze tarieven, neem dan contact met ons op.