Bedrijfsontwikkeling


Bedrijfsontwikkelingsdiensten

Stultiens Project & Management (SPM) verstrekt (commercieel) zakelijke bedrijfsontwikkelingsdiensten (Engelse term; business development), op de navolgende gebieden;
• Verkoopvertegenwoordiging
• Algemene representatie en bedrijfsondersteuning
• Markt onderzoek en bewerking
• Inkoop bemiddeling (Engelse term; sourcing) & handelsondersteuning (distributie, import / export)
• Strategische partnerschappen realisatie
• Bedrijfsbemiddeling (M&A zakelijke makelaarsdiensten – aankoop en verkoop van bedrijven)
• Bedrijfsfinancieringen en kapitaal-verwerving (aandeelhouders) bemiddeling


Bedrijfsontwikkeling definitie

Het verwezenlijken van de groeidoelstelling (o.m. rendement, organisatieverbeteringen etc.) in de feitelijke realiteit, dat is waar het bij bedrijfsontwikkeling om gaat. In bedrijfsontwikkeling gaat het verder dan en is het niet beperkt tot alleen de verkoop en/of de verkoopvertegenwoordiging. Immers, verkoop is voornamelijk gericht op het sluiten van deals.
Bedrijfsontwikkeling is een breed concept waarbij centraal staat en de men voorstaat om in essentie betere relaties op te bouwen. Dat kan met geschieden met bestaande en potentiële nieuwe zakenpartners, zoals klanten, leveranciers, medewerkers, beleggers en financiers. Doch, om relaties beter te bedienen, moet hierin zeker niet vergeten worden; de eigen interne organisatie en (andere) belanghebbenden.

Lokaliseren en gebruik van relaties om nieuwe kansen te benutten, het creëren van een basis en facilitaire infrastructuur, het ontwikkelen van producten (en/of diensten) en markten, het stimuleren van vergroten van (intern) bewustzijn en slagvaardig en het sluiten voor zakelijke overeenkomsten gebaseerd op meerwaarde.

Naast de relatiebeheer is het tweede kernelement van de bedrijfsontwikkeling de lange termijn meerwaarde. Lange termijn waarde is een positieve cashflow; de levensbloed van een bedrijf samen met prestige. Maar bedrijfsontwikkeling gaat niet over kortstondig of snel gewin. Bedrijfsontwikkeling gaat over het creëren van kansen die juist op lange termijn waarde blijven genereren, waardoor er een blijvende positieve geldstroom wordt gecreëerd. Bedrijfsontwikkeling is de methode om een bedrijf voortdurend te cultiveren. Bedrijfsontwikkeling is gewoon al die activiteiten die bijdragen aan de continuïteit, groei en het onderscheidend vermogen.

Daarom is op zijn best, is bedrijfsontwikkeling een uitvoerend programma van een het strategisch beleid, een management taak die aansluit bij verschillende disciplines zoals strategie, marketing en verkoop, inkoop, logistiek en distributie, financiën, juridisch en operationeel management.
Dit alles zoals hierboven reeds vermeld en beschouwende, is bedrijfsontwikkeling; continuïteit verzekeren en op lange termijn bedrijfsgroei genereren.

Onze definitie van bedrijfsontwikkeling is derhalve dan ook:
“Bedrijfsontwikkeling is de creatie van de lange termijn waarde van een organisatie voor klanten, markten, eigenaren en alle andere belanghebbenden”


Bedrijfsontwikkelingsniveaus

Voor ons heeft bedrijfsontwikkeling verschillende niveaus, en die niveaus zijn;
• product,
• commercie en
• bedrijfsorganisatie.

* Product niveau
Baanbrekend innovatief (herontwerp en verhoging van functionaliteit) en stapsgewijze ontwikkeling van producten, diensten of technologie.
* Commercie niveau
Begint met een potentiele klant; energieke jacht op nieuwe klanten door koude benadering. Een volgende stap zou kunnen zijn, aanstellen verkoopvertegenwoordiging, de oprichting van een verkooporganisatie; een commercieel netwerk, agenten, distributeurs, licentiehouders etc. zijn mogelijke opties die men zou moeten evalueren. Als derde fase zou een nadrukkelijke rol in de waardeketen kunnen zijn.
* Bedrijfsniveau
De focus ligt hier op bedrijfs-, financieel en juridisch aangelegenheden met kwesties zoals maak-of-koop, fusies en overnames (M&A), joint ventures (JV), investeringen en strategische allianties / partnerships. Bedrijfsontwikkeling op bedrijfsniveau betreft portefeuilleanalyse, bedrijfsfinanciering, juridische zaken zoals; contract-, fiscaal en anti-trustrecht, veranderingsmanagement, cultuurmanagement. Overwegingen en motieven in versterken van de positie in bedrijfsontwikkeling zijn hierbij bijvoorbeeld; tijdige markttoegang, markttoegangshindernissen, IP en octrooibescherming, juridische beperkingen, uitbreiding (completeren) of afslanking van productlijn en/of diensten onderneming, cash flow en winstdiversificatie, enzovoort.


Bedrijfsontwikkeling bij SPM

Wij bij Stultiens Project & Management zijn er absoluut van overtuigd dat wij in staat zijn om een specifieke bijdrage te leveren en in uw opdracht (mede) invulling kunnen geven aan uw bedrijfsontwikkeling, daar wij beschikken over:
• een gedreven houding om resultaten te leveren,
• een ondernemers achtergrond,
• gedragskenmerken van een leider,
• executive interim management ervaring,
• kennis van commercie en markten,
• en een uitgebreid netwerk in Azië-Pacific en Europa.

Wij staan paraat om uw bedrijf te ontwikkelen en te promoten met:
• invulling geven aan het verkoopproces van bewustwording naar actie, benutten van verkoop kansen  (verkoopvertegenwoordiging)
• het verzamelen en filteren van strategische en marktkennis
• herkennen en benutten van kansen passende in de zakelijke plannen / bedrijfsfilosofie
• opstellen van analyserapporten aangaande product, markten en potentiële klanten
• identificeren behoeften van markten en klanten (inkoop, import / export)
• promoten van de onderneming en haar activiteiten
• het winnen van mogelijk geïnteresseerde klanten als (tijdelijk aangesteld) vertegenwoordiger (SPM als verkoopvertegenwoordiging)
• commerciële aanjager verkoopbegeleiding en / of om grotere contracten te verwerven
• vormen van synergistische of strategische allianties (samenwerking, partnerships)
• bijstaan en het opzetten van een (buitenlandse) onderneming (start-up) en joint ventures
• helpen bij het aankopen van groei (business broker services, M&A)
• kapitaal- en financieringsbemiddeling
• netwerken; toegang verschaffen en introduceren
• het opleiden en coachen van personeel en derden
• het creëren van een ondernemingsstructuur gericht op continuïteit en groei
• bemiddeling bij zakelijke geschillen om verdere schade te beperken


Bedrijfsontwikkeling: verbinden Oost (Thailand – Azië-Pacific gebied) en West (Europa, Amerika)

SPM biedt intermediaire diensten tussen Oost (Thailand – Azië-Pacific gebied) en West (Europa, Amerika) in zakelijke transacties, zoals commerciële vertegenwoordiging, inkoop, import en export, startende ondernemingen en zakelijke samenwerkingsverbanden, kennisoverdracht, investeringen en kapitaalverwerving.
Op deze site en pagina’s geven we een gedetailleerder uitleg over onze bedrijfsontwikkeling diensten:
• Verkoopvertegenwoordiging
• Algemene representatie en bedrijfsondersteuning
• Markt onderzoek en bewerking
• Inkoop bemiddeling (Engelse term; sourcing) & handelsondersteuning (distributie, import / export)
• Strategische partnerschappen realisatie
• Bedrijfsbemiddeling (M&A zakelijke makelaarsdiensten – aankoop en verkoop van bedrijven)
• Bedrijfsfinancieringen en kapitaal-verwerving (aandeelhouders) bemiddeling.